KONTAKT

A t l a s P R O f i l a x ®
Z A G R E B, CROATIA

NAŠIČKA ulica 63 (kod PET centra)

Vlado Tomljenović, D.N.

Instruktor i osnivač AtlasPROfilax® metode
u Hrvatskoj, Istočnoj Europi i Rusiji

e-mail: vladotomljenovic@gmail.com
mob: 091 4500 091

Kontakt     Cjenik      Metoda     
© - Atlasprofilaksa Tomljenović